Vienninedistäjät /Finnish Export Promoters

Suomen Vienninedistäjät ry (SVE) perustettiin 2014 tukemaan suomalaisten PK-yritysten menestystä vientimarkkinoilla. SVE on riippumaton, voittoa tuottamaton, jäsenmaksuilla rahoitettu yhdistys, jolla on jo useita kymmeniä jäseniä. 

SVE  perustettiin suomalaisten yritysten vientitoiminnan tueksi ja avuksi sekä luomaan suhteita, jotka mahdollistavat menestyksen globaaleilla markkinoilla. Toiminta perustuu verkostoon, johon valitaan hyväksi havaittuja, luotettavia toimijoita. Verkostomainen toimintamalli perustuu jäsenten ja kansainvälisten partnereiden yhteistyöhön. 

Yhdistys toimii verkoston ytimenä, tuoden yhteen kansainvälisen kaupan osaajat, kiinnostuneet kansainväliset partnerit ja kansainvälistymiseen pyrkivät organisaatiot.