Toimintaperiaatteemme

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaisten yritysten vientiä järjestämällä tapaamisia kansainvälisten yritysten ja organisaatioiden kanssa sekä Suomessa että ulkomailla, järjestämällä vientiin ja vientitoimintaan liittyviä koulutuksia ja yrityskäyntejä, messu-, opinto- ja seminaarimatkoja sekä auttamalla jäseniä verkostoitumaan sekä Suomessa että kansainvälisesti mahdollisten partnereiden kanssa. 

Miten me toimimme: 

Kun joku jäsenistämme tarvitsee apua edustajien, agenttien tai partnerien hakuun jossain maassa (tai maissa), yhdistys etsii ja esittelee paikallisen kontaktin, joka ottaa toimeksiannon etsiä sopiva(t) edustaja(t), agentti tai partneri sovitulta alueelta tulospohjaista palkkiota vastaan (eli provisio tai komissio perustuen saavutettuun liikevaihtoon). 

Yhdistys toimii välittäjänä ja hoitaa sopimusasiat osapuolten välillä. Me myös tuemme alkavaa uutta partneria. Alueelliset partnerit/ konsultit yhdistykselle on valittu perustuen heidän tietämykseensä paikallisesta liiketoimintakulttuurista ja markkinoista. Yhdistys on jatkuvassa yhteistyössä omien partnereidensa kanssa, jolloin jäsenemme voi olla varma sujuvasta, onnistuneesta viennin aloituksesta sekä vientitoiminnan onnistumisesta. 

Jäsenyydet: 

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksellä voi olla sekä kannattavia että varsinaisia jäseniä. Kannattavat jäsenet saavat yhdistyksen jäsenpostin sekä pääsyn yhdistyksen intranetiin. Kannatusjäsenten vuosijäsenmaksu on vähintään 50,- euroa. Varsinaisilla jäsenillä on lisäksi osallistumisoikeus yhdistyksen koulutustilaisuuksiin. Lisäksi varsinaiset jäsenet voivat osallistua tilaisuuksiin alla kuvatuin ehdoin: 

Varsinaiset jäsenet jakautuvat kolmeen ryhmään: 

Henkilöjäsen: henkilöjäsenyysjäsenyys oikeuttaa koulutustilaisuuksiin osallistumiseen yllä kuvattujen jäsenpalvelujen lisäksi. Henkilöjäsenet voivat osallistua yrityskäynteihin ja tapaamisiin omakustannushinnalla. Henkilöjäsenillä on myös oikeus ostaa sopimuskumppaneiden palveluita ja tuotteita jäsenhintaan. Henkilöjäsenen jäsenmaksu vuonna 2016 on 300,- euroa / vuosi. 

Palvelujäsen: päättäväksi jäseneksi voidaan kutsua organisaatio, jolla n sellaista osaamista tai tietoa, joka hyödyttää varsinaisia jäseniä. Palvelujäsenillä on oikeus edellä kuvattujen lisäksi osallistua kaikkiin käynteihin ja tapaamisiin ilman veloitusta. Lisäksi palvelujäsenille järjestetään omia tilaisuuksia ja tapahtumia. Päättävän jäsenen vuosijäsenmaksu vuonna 2016 on 1200,- euroa. 

Organisaatiojäsen: yhdistyksen hallitus hyväksyy organisaatiojäsenet jäsenten suosituksesta tai kutsuttuna organisaationa. Organisaatiojäsen voi lähettää yhden edustajansa yhdistyksen tilaisuuksiin ja tapahtumiin ilmaiseksi. Organisaatiojäsenen edustaja voi osallistua matkoille omakustannushintaan. Lisäksi organisaatiojäsen voi esitellä toimintaansa yhdistyksen jäsenille ja partnereille yhdistyksen kotisivujen, sosiaalisen median ja muiden medioiden kautta sekä järjestää oman esittelyn jonkin tapahtuman yhteydessä kerran vuodessa. Organisaatiojäseniä tuodaan esiin myös yhdistyksen toimesta eri medioissa. Organisaation vuosijäsenyysmaksu 2016 on 2000,- euroa. 

Yksinkertainen missio – laaja verkosto 

Suomen Vienninedistäjät ry perustettiin vastaamaan kasvavaan tarpeeseen tukea ja edistää pienten ja keskisuurien yritysten vientiä maailmalle. Suomessa on kirjaimellisesti satoja pieniä, innovatiivisia yrityksiä, jotka etsivät yhteistyökumppaneita ulkomailta. Yhdistyksen perustaneet henkilöt ovat kaikki työskennelleet yli vuosikymmenien ajan viennin aloilla joko viennin töissä, konsultteina tai maahantuojina suomalaisille tuotteille jossain muussa maassa. 

Luomme todella globaalia verkostoa joka auttaa suomalaisia yrityksiä löytämään sopivia partnereita maailmalta mahdollisimman pienin kustannuksin.